TLF. 86 88 05 44

Regler for selvstændige

Arbejdstidsregler for selvstændige vognmænd

Her kan du læse om hvilke regler der gælder for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

Hvem er omfattet af reglerne? 
Selvstændige vognmænd, der selv udfører gods- eller buskørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsreglerne, er omfattet af arbejdstidsregler. Direktører i vognmandsselskaber er ligeledes omfattet af reglerne, hvis de selv udfører kørsel. Også selvstændige vognmænd og direktører, der kun lejlighedsvis udfører kørsel, er omfattet.


Fakta om reglerne

Max. ugentlig arbejdstid 

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 
over 6 måneders periode

60 timer

48 timer

Pause skal indlægges efter senest 

Pausen skal være

– 6 timers arbejde 

– 30 minutter, hvis 
samlede arbejdstid er på 6-9 timer 
– 45 minutter, hvis 
samlede arbejdstid er på mere end 9 timer

Natarbejde Ethvert tidsrum på mindst 4 timer 
mellem kl. 00.00 – 07.00


 

Hvad skal registreres? 
Du skal registrere din arbejdstid, herunder: 
• kørsel, 
• på- og aflæsning, 
• hjælp i forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, 
• rengøring og teknisk vedligeholdelse, 
• ethvert andet arbejde, der har til formål at sikre køretøjets, lastens 
og passagerernes sikkerhed eller at opfylde lov- eller forskriftsmæssige 
forpligtelser, der specifikt knytter sig til den pågældende transport, 
herunder opsyn med på- og aflæsning, administrative formaliteter 
med politi, toldvæsen, indrejsemyndigheder osv. 
• administrativt arbejde, der specifikt knytter sig til den konkrete transport, herunder tilbudsgivning og fakturering. 

Hvad skal ikke registreres? 
Generelt administrativt arbejde, der ikke knytter sig til en aktuel transport, er ikke omfattet af arbejdstiden. Dette er f.eks.: 
• Revisorbesøg 
• Møde med banken 
• Bogføring 
• Evt. lønafregning 
• Generel egenkontrol af køre- og hviletid.


Hvordan skal arbejdstiden registreres? 
Du kan registrere arbejdstiden på følgende måder:  

1. Ved at anvende køretøjets kontrolapparat 
Husk tilføjelse af manuelle registreringer (andet arbejde) i det digitale 
kontrolapparat i forbindelse med den konkrete transportopgave

2. Ved at registrere på et skema som supplement til de registrerede køre- og hviletidsdata. Der foreligger et link til skema øverst til højre. 

3. Ved at registrere i en spiralkalender eller lignende. 
Husk, at det skal noteres, hvis der indgår natarbejde i transportopgaven.

Du skal registrere din arbejdstid og opbevare oplysningerne i 2 år.


Hvem kontrollerer oplysningerne? 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kontrollerer oplysninger om arbejdstid for selvstændige vognmænd. Du har pligt til efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at indsende oplysninger om den registrerede arbejdstid samt dokumentation i form af fartskriveroplysninger. Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde.